top of page
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 5-10 ГОДИНИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Много революционни иновации ще помогнат за справяне с непосрещнатите нужди в редица области заболявания и ще донесат ползи за пациентите и обществото.

Иновации

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

ХЕМОФИЛИЯ А

ГОЛЯМОТО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО

СЪРПОВИДНО-КЛЕТЪЧНАТА АНЕМИЯ

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ

ГЛИОБЛАСТОМ

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

ДИАБЕТ

РАК НА КРЪВТА

РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ

ХЕМОФИЛИЯ Б

МИГРЕНА

ИНФЕКЦИИ

ЧЕРНОДРОБНИ ТРАНСПЛAНТАЦИИ

АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА

HAEMOPHILIA A

MAJOR DEPRESSIVE DISORDER (MDD)

SICKLE CELL DISEASE

MULTIPLE MYELOMA

GLIOBLASTOMA

MULTIPLE SCLEROSIS

ALZHEIMER'S DISEASE

DIABETES

BLOOD CANCER

LUNG CANCER

BACTERIAL INFECTIONS

HAEMOPHILIA B

MIGRAINES

LIVER TRANSPLANTATIONS

INFECTIONS

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS)

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page