top of page
ПО-МАЛКО БОЛКА ЗА ХОРАТА СТРАДАЩИ ОТ МИГРЕНА

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Разработват се нови лечения, които да подпомогнат облекчаването на мигрената, което може да осигури на пациентите по-добро качество на живот.

Няма да спрем, докато страдащите от мигрена не намерят облекчение


Новите лечения, използващи инхибитори на калцитонин генносвързан пептид (CGRP) дават нови надежди на пациентите, страдащи от мигрена, предоставяйки им възможността да възстановят нормалното си функциониране и да подобрят качеството си на живот.

Инхибиторите на CGRP ще предложат нова възможност за лечение на страдащите от мигрена, посредством намаляване на броя и тежестта на мигренозните атаки.


Мигрена: Какъв потенциален пробив очакваме?

Мигрената е едно от най-честите неврологични състояния в света и 20% от пациентите страдат от мигрена повече от 15 дни на месец. Сегашните терапии не са достатъчно ефективни, а част от пациентите изобщо не се повлияват и за тях към момента няма лечение. CGRP инхибиторите работят за блокиране на ключовия сигнализиращ процес, за който е известно, че участва в медиацията на мигрената, за да се смекчи или предотврати епизодичната или хроничната мигрена. Това представлява нов терапевтичен модел, при която пациентите с мигрена имат шанс да възвърнат функциите си и да подобрят качеството си на живот.


Как това ще помогне на пациентите?

Акумулирано страданието от мигрена на пациентите понастоящем възлиза на близо 3,9 милиарда дни годишно. Наличните терапии не са достатъчно ефективни в контрола на мигренозните симптоми, особено ако се вземат твърде късно. Инхибиторите на CGRP предлагат нова надежда за пациентите, които нямат друга възможност за лечение, като им дават възможност да запазят по-пълноценни функции по време на атаки и им осигуряват по-голяма независимост. Интензивното лечение е показало, че предотвратява някои от най-тежките симптоми на мигрена при 37% от пациентите.


На колко пациенти може да се помогне?

Мигрената е едно от най-честите неврологични състояния в света, засягащо около 10% от цялото население на Европа. До 50% от страдащите обаче не търсят медицинска помощ поради неефективност на съществуващите лечения. Инхибиторите на CGRP могат да предоставят нова възможност за лечение не само за пациентите, които приемат съществуващи лекарства, но и за тези, които са се отказали напълно от лечение. По този начин, още 7 милиона пациенти в ЕС, които в противен случай не биха търсили лечение за мигрената си, могат да получат необходимото облекчение. Кой ще се възползва най-много от тези нови лечения?

При жените вероятността да страдат от мигрена е 3 пъти по-голяма, отколкото при мъжете, което означава, че въздействието на инхибиторите на CGRP е по-вероятно да се усети от жените. Децата и тийнейджърите, обаче, също могат да бъдат засегнати от мигрена, особено след достигането на пубертета, което води до отсъствие от училище. Продължителното отсъствие от училище може да има по-дългосрочни последици за образованието на ученика, а в резултат и по-голямо въздействие върху производителността в живота по-късно.


Какво е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

По-ефективните терапии могат да доведат до намаляване броя на посещенията за първична медицинска помощ, необходима за вече диагностицираните пациенти, както и потенциално да намалят прекаления прием на лекарства при главоболие. Тези нови терапии могат да подобрят производителността, като намалят броя на отсъствията от работа и училище и по този начин позволят на пациентите да живеят по-пълноценен живот.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page