top of page
БОРИМ СЕ С ИНФЕКЦИИТЕ

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Микробиомните терапии биха могли да предотвратят рецидив на инфекции, причинени от C. difficile. Това би могло да доведе до намаляване на случаите с 90%.

Микробиомни терапии


Микробиомните терапии са предназначени за понижаване на рецидивите при Клостридиум дифициле (C.difficile), като намаляват риска от инфектиране с 85% и значително подобряват качеството на живот на пациентите.


Clostridium difficile е анаеробен микроорганизъм, широко разпространен в природата и идентифициран като част от нормалната чревна флора при човека. Установен e като причинител на Clostridium difficile-предизвиканата диария, характеризираща се с повишена заболеваемост и смъртност за последното десетилетие в редица страни. Клиничният спектър на това заболяване варира от умерена диария до животозастрашаващи състояния като псевдомембранозен колит, прогресиращ до токсичен мегаколон, перфорация на колона и мултиорганни увреди, които трудно се повлияват от настоящите терапевтични методи.


Микробиомната терапия има за цел да възстанови здравата чревна микрофлора, за да контролира разнообразието от патологии. Това би могло да намали риска от повторна поява на инфекции и значително да подобри качеството на живот на пациентите.


Микробиомна терапия: какъв потенциален пробив да очакваме?

Микробиомът е естествената бактериална колонизация на тялото, включително кожата, червата и стомаха. Учените смятат, че това е комплексна мрежа от взаимодействия, които могат да повлияят метаболизма, неврологични състояния, инфекциите, чревни заболявания и други хронични състояния. Микробиомната терапия има за цел да установи здрав микробиом в червата, за да възстанови функцията им и да предотврати появяване на патологична среда. В момента се разработват микробиомни терапии (МБТ), за да се предотвратят повтарящи се инфекции с C.difficile, които основно се предават в болниците и причиняват диария, дехидратация, повишена температура и загуба на тегло.


Как това ще помогне на пациентите?

Микробиомните терапии понастоящем са насочени към предотвратяване на рецидиви на С.difficile. Тази бактерия често се предава в болниците, след прилагане на антибиотици или след период на имуносупресия. Лечението с антибиотици или фекални трансплантанти е интензивно, инвазивно и може да не понижи значително нивата на рецидивите. Микробиомната терапия има за цел да предотврати рецидивирането чрез реколонизиране на червата с естествена чревна флора и предотвратяване на колонизацията от C. difficile. Намаляването на риска от рецидив на животозастрашаваща инфекция с C.difficile ще намали риска от смърт и ще доведе до подобряването на дългосрочното качество на живот и намаляването на необходимостта от инвазивни трансплантации на фекалии.


На колко пациенти може да се помогне?

В Европа близо 250 000 пациенти годишно развиват инфекции с C.difficile и смъртността сред тях е приблизително 20%. Пациентите в старческа възраст са с най-голям риск, тъй като по-голямата част от смъртните случаи от CDI се наблюдават при пациенти на възраст над 65 години, а инфекциите се повтарят при близо 20% от оцелелите пациенти.


Какво може да означава това за качеството на живот на пациентите?

Най-малко 20% от пациентите ще развият повтарящи се CDI, които са по-тежки и по-трудни за лечение. Бъдещите микробиомни терапии биха могли да понижат рецидивите на CDI с до 85%, като защитят пациентите, особено възрастните, от по-високата смъртност. Пациентите, лекувани с МБТ, имат по-малка вероятност да развият повторна инфекция и свързаните с нея симптоми, включително диария и умора. Намаляването на рецидивите също ще намали броя на усложненията, които трябва да бъдат лекувани в болниците и съответно ще доведе до намаляване на използваните ресурси и свързаните с тях разходи.


Какво е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

МБТ ще намали дългосрочните разходи за лечение на инфекциите, като намали повторното хоспитализиране на пациентите и необходимостта да се лекуват усложнения при инфекции.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page