top of page
ПРЕДОТВРАТЯВАМЕ ЧЕРНОДРОБНИТЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Терапиите на неалкохолен стеатохепатит имат потенциала да намалят натрупването на мазнини в черния дроб, което може да предотврати до 12 000 трансплантации годишно в Европа.

PPAR / FXR агонисти* за лечение на NASH


Терапиите за NASH (неалкохолен стеатохепатит) имат потенциала да намалят натрупването на мазнини в черния дроб, което би могло да предотврати до 12 000 трансплантации в Европа годишно.

PPAR и FXR агонистите са първите терапии в процес на разработване за лечението на NASH и се очаква, че те ще намалят натрупването на мазнини в черния дроб, възпалението и фиброзата. Тези нови терапии обещават да обърнат прогресията на заболяването, което ще доведе до значително подобрение в прогнозата на пациентите и намаляване на необходимостта от преминаване към чернодробна трансплантация.


Какъв е потенциалният пробив при пациенти с NASH?

NASH или неалкохолен стеатохепатит е натрупването на мазнини в черния дроб, което води до възпаление. След години на възпаление и фиброза, NASH се развива в пълна цироза на черния дроб. Понастоящем няма обозначени терапии за лечение или превенция на NASH. Два нови агониста, които са в процес на разработване, могат да предоставят нови възможности за лечение на NASH, което би довело до обръщане хода на болестта и намаляване на трансплантациите.

Това са:

  • Рецептори, активирани от пероксизомни пролифератори (PPARs): когато са активирани, PPAR субединиците потискат метаболизма на мазнините, намаляват производството на липиди и потискат възпалението.

  • Фарнезоид X рецепторите (FXRs): когато се активират, FXR потискат въглехидратния и липидния метаболизъм и активират растежа и регенерирането на черния дроб след чернодробно увреждане.


Как това ще помогне на пациентите?

Пациентите с NASH обикновено са безсимптомни, което означава, че често не изпитват болка дори при напреднала цироза. Пациентите, достигнали крайните фази на NASH, обаче, имат по-лоши прогнози (едногодишната преживяемост при декомпенсирано чернодробно заболяване е по-ниска от 50%) и вероятно ще се нуждаят от чернодробна трансплантация. Тези две нови терапии могат да обърнат прогресията на заболяването, намалявайки рисковете, свързани с крайните фази на NASH, което в крайна сметка ще намали необходимостта от чернодробна трансплантация.


На колко пациенти може да се помогне?

Близо 15% от общото население в Европа страда от NASH. През последните 10 години броят на чернодробните трансплантации, дължащи се на NASH, се е увеличил с около 500%, което се дължи отчасти на епидемията от затлъстяване. Просто казано, няма достатъчно черни дробове, за да се осигури трансплантация за всеки пациент от списъка на чакащите. Тези нови терапии могат да помогнат на пациентите да избягват чернодробните трансплантации чрез обръщане на патологията на болестта, като чернодробните трансплантации се намалят с приблизително 12 000 годишно.


Какво може да означава това за пациентите, които чакат чернодробни трансплантации?

Тежката форма на NASH е причина за 4 до 10% от чернодробните трансплантации в Европа. Намаляването на броя на трансплантациите ще намали броя на постоперативните усложнения, от които пациентите страдат. Така те биха могли да прекарват по-малко време в болница и да се завърнат по-бързо вкъщи. По-малко пациенти ще бъдат принудени да приемат имуносупресивна терапия и така ще се намали бремето на доживотния прием на лекарства. На свой ред, по-голям дял от пациентите могат да получат трансплантации своевременно.


Какво е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

Възможността да се обърне прогресията на заболяването ще доведе до по-малък брой пациенти, за които се изисква скъпа чернодробна трансплантация и лечение, свързано с усложнения от чернодробната недостатъчност. Използването на агонисти на PPAR и FXR би могло да намали броя на пациентите с NASH в краен стадий с над 120 000 души в Европа годишно, което би могло да доведе до икономии от около 1 млрд. Евро на година.


* агонист - вещество, което имитира действието на естествения невромедиатор

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page