top of page
ПСИХОПЛАСТОГЕНИ СЕ БОРЯТ С ГОЛЯМО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Психопластогените предоставят нови възможности за лечение на депресивни състояния и разстройства, което би могло да замени нуждата от хронична употреба на антидепресанти и използването на обществени ресурси.
От иновативната фармацевтична индустрия в Европа.

Голямото депресивно разстройство е състояние, което се характеризира с понижени нива на мотивация и внимание,

нарушение на когнитивните функции, продължителни епизоди на лошо настроение, както и нарушение на съня, апетита и качеството на живот. Характерни са епизоди с продължителност от 2 или повече седмици и водещите причини са генетичната предразположеност и факторите от ежедневието. Депресията е често усложнение на хроничните заболявания, но засегнатите пациенти, от своя страна, имат повишен риск от развитие на диабет, сърдечносъдови заболявания, инсулт и летален изход. COVID-19 пандемията също предизвика 25% увеличаване на случаите на депресия и по-високо засягане в млада възраст и сред жените. Депресивните разстройства изискват повишен достъп и употреба на здравни услуги и ресурси. Загубата на автономност при пациентите води до влошаване на тяхното качество на живот, нужда от грижи и нарушение на социалните отношения.

Депресия: Какъв потенциален пробив очакваме?

Новите лечения, които се основават на психопластогени, предоставят възможност за подобряване на настроението чрез благоприятстване на гъвкавостта на нервната система – нейната способност да реагира ефективно на външни и вътрешни влияния. Основният аспект на тяхното действие е освобождаването на съзнанието от влиянието на депресията, с което значително се подобряват качеството на живот на пациентите, техните близки и здравните служители. Приложението им е ефективно и безопасно, не води до привикване или нарушения на възприятието и интелектуалните способности. Психопластогените предоставят нови възможности за лечение на депресивни състояния и разстройства, което би могло да замени нуждата от хронична употреба на антидепресанти и използването на обществени ресурси. Тези терапии могат да променят парадигмата в лечението на психиатричните разстройства, тъй като позволяват дълготрайно и селективно модулиране на връзките между нервните клетки в мозъка само чрез еднократен прием.

Как това ще помогне на пациентите?

Наличните терапевтични средства срещу депресия изискват продължително приложение и всеобхватно използване на обществени ресурси. Някои от тях водят до привикване и злоупотреба, което е свързано със значителни последици за здравето и психичното благополучие. Психопластогените могат да предоставят нови възможности за пациентите, тъй като допринасят за възстановяването на умствените функции, подобряват качеството на живот и социалните контакти. Тези терапевтични средства биха позволили по-добро придържане към лечението и по-малка нужда от ресурси за овладяване на страничните ефекти. Приложението на психопластогени не се очаква да предизвиква привикване и е свързано с по-ниски разходи за симптоматично лечение и контрол на съпътстващите заболявания. Терапията би позволила по-голяма самостоятелност на пациентите за изпълнение на ежедневните дейности, което има принос за по-доброто здраве и качество на живот.

На колко пациенти може да се помогне?

Броят на пациентите с депресивни разстройства нараства все повече в Европа и вече надхвърля 32 милиона – 2,7%. В България случаите на депресия, които са официално диагностицирани, надвишават 360 хиляди. Тези пациенти имат нужда от по-често проследяване и консултации с медицински специалисти, което е свързано с повишени разходи на обществени ресурси. Все по-голямата нужда и брой на засегнатите от психиатрични разстройства пациенти подчертава важността на клиничните изпитвания за приложението на психопластогените. Високият им терапевтичен потенциал е обект на над 280 клинични проучвания. По-голямата част от тях са фокусирани върху приложението им срещу зависимости, депресия, тревожност, болка и стрес. Терапията с психопластогени ще намали честотата на хоспитализациите и необходимостта от спешна медицинска помощ. Възстановяването както на функционалния, така и на интелектуалния капацитет на пациентите ще има благоприятен икономически ефект върху обществото. Справянето с депресията подобрява значително работоспособността и качеството на социалните взаимоотношения. По този начин засегнатите пациенти няма да бъдат изцяло зависими от здравни грижи, с което ще се подобри тяхната самостоятелност, трудоспособност и активно участие в ежедневните дейности.

Какво е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

Тези терапевтични подходи ще осигурят намаляване на натиска върху здравната система и разходите за здравни услуги. Ефективната грижа за психическото здраве има благоприятни последици както в икономически, така и в социален план. По този начин ще се предоставят по-добри условия на труд за здравните служители, както и по-малък разход на публични средства. Понижената нужда от хоспитализации и оказване на спешна медицинска помощ ще позволи по-ефективно разпределение и приложение на здравните грижи.

ДИСКЛЕЙМЪР

Описаните по-горе терапии към момента са в процес на разработване и не са достъпни за пациентите в Европа, в това число и България.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page