top of page
ПОДОБРЯВАМЕ ШАНСОВЕТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Приблизително 30 000 смъртни случая от недребноклетъчен рак на белия дроб могат да бъдат избегнати благодарение на комбинирани терапии.
От иновативната фармацевтична индустрия в Европа.

Ракът на белия дроб не спира, ние също няма да спрем борбата с него


Комбинирането на терапии за  лечение на рак има по-силно общо действие и помага на хората да живеят по-качествен живот; ние няма да спрем, докато недребноклетъчният белодробен карцином може да бъде контролиран или дори излекуван.


Недребноклетъчен белодробен карцином: Какъв потенциален пробив очакваме?

Комбинираните терапии използват множество лекарства с различни начини на действие, за да увеличат шансовете раковото заболяване на пациента да бъде контролирано или дори излекувано. Комбинациите могат да включват имунотерапии, които подобряват имунния отговор на пациента, и прицелни терапии, които унищожават раковите клетки или им пречат да се разпространяват. Комбинирането на тези терапии обещава да доведе до по-добри резултати в сравнение с монотерапиите, използвани изолирано.


Как това ще помогне на пациентите?

Химиотерапията остава стандартното лечение за мнозинството от пациентите и поради своята токсичност може да има значително неблагоприятно влияние върху качеството на живот. Комбинираните терапии могат да помогнат така, че по-малко пациенти да разчитат на химиотерапия. Комбинираните терапии могат също така да удължат живота на пациентите, да повишат качеството на живот и дори да предложат лек при пациенти, при които диагнозата е терминална.


На колко пациенти може да се помогне?

Всяка година в ЕС около 400 000 души са диагностицирани с недребноклетъчен белодробен карцином, което го прави третата най-разпространена форма на рак. Процентът на преживяемост е лош; само 15% от пациентите живеят повече от 5 години след диагностицирането им. Чрез подобрено лечение на недребноклетъчен белодробен карцином с комбинирана терапия, в ЕС могат да бъдат избегнати 30 000 смъртни случая. Подобрените проценти на преживяемост също ще помогнат за облекчаване на емоционалния стрес върху пациентите и ще намалят грижите и финансовата тежест за семействата."Комбинираното лечение на рак увеличава терапевтичното въздействие и помага на хората да живеят по-дълъг и по-качествен живот".


Какво е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

Тези лечения представляват пренасочване от конвенционална към персонализирана медицина и тяхната ефикасност ще се увеличава, тъй като научаваме повече за характеристиките на тумора и имунните клетки на пациента. Подобрените и устойчиви нива на дългосрочнен отговор към терапията ще доведат до намаляване на броя на пациентите, нуждаещи се от палиативни грижи или пренощуване в болнични заведения, което ще намали броя хоспитализации.


Какво вероятно ще трябва да се промени в предоставянето на здравни услуги?

Комбинираните лечения в онкологията ще започнат с ограничени данни в резултат на малкия размер на популацията,  подходяща за комбиниран лечение и при спешна нужда. Пациентите вероятно ще извлекат голяма полза от комбинираните лечения, обаче истинската им стойност ще стане известна с течение на времето. Иновативните модели на ценообразуване биха позволили цените да се прецизират с течение на времето, в зависимост от ползите, демонстрирани чрез реални доказателства.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page