top of page
БОРИМ СЕ С ДИАБЕТА

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Клетъчните терапии биха могли да контролират нивата на кръвната захар при болни с диабет тип 1 и да помогнат на близо 4 милиона души в Европа.
От иновативната фармацевтична индустрия в Европа.

Диабетът не спира настъплението си, така че и ние няма да спрем усилията срещу него


Ние няма да спрем, докато клетъчната терапия не замести доживотната инсулинова терапия при пациенти с диабет.


Диабет: Какъв потенциален пробив очакваме?

Клетъчната терапия включва инжектиране или вкарване на живи клетки в пациента за лечение на причината за неговото заболяване. Новите клетки поемат функциите на дефектните клетки, справят се с болестта и възстановяват здравето. Прилаганите вече клетъчни терапии включват кръвопреливания и трансплантации на костен мозък. Клетъчната терапия при диабет тип 1 включва трансплантация на islet клетки от панкреас на здрав донор в пациента, което позволява на организма му да си възвърне контрола върху нивата на кръвната захар.


Как това ще помогне на пациентите?

Хората с диабет тип 1 трябва редовно да следят нивата на кръвната си захар и да инжектират многократно инсулин всеки ден, за да поддържат нивата под контрол. Неконтролираната и ниска кръвна захар може бързо да предизвика объркване, загуба на съзнание, припадъци или дори смърт. Очаква се клетъчните терапии за диабет тип 1 да осигурят контрол на кръвната захар, без да е необходимо да се правят ежедневни инсулинови инжекции. Те могат да помогнат и за забавяне на началото на сериозни дългосрочни здравни проблеми.


На колко пациенти може да се помогне?

Приблизително 4 милиона души в Европа живеят с диабет тип 1. Новите диагностицирани случаи на диабет нарастват с 3 до 5% ежегодно. Около 300 000 случая са на деца под 18-годишна възраст, като средната възраст на диагностициране е 12 години. Клетъчната терапия носи надежда с потенциала за възстановяване нормалната функция на панкреаса и ограничаване на нуждата от инсулинова терапия само до най-тежките случаи.

"Клетъчната терапия може да помогне да се контролира кръвната захар, замествайки доживотната инсулинова терапия при пациенти с диабет тип 1."


Какво е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

Липсата на достатъчно доказателства често води до забавен достъп на пациентите и увеличаване на разходите за производителите, което може да ограничи развитието на този вид иновации. Това важи особено за иновациите, при които има несигурност, свързана с клиничните изпитвания - например, когато става дума за неизвестна технология. Преразглеждането на регулаторните процедури, осигуряването на ранни и текущи консултации относно планирането на клинични изпитвания и използването на облекчени процедури за регистрация на едно лекарство са ключови средства за преодоляване на това предизвикателство.


Какво вероятно ще трябва да се промени в предоставянето на здравни услуги?

Клетъчната терапия представлява бързо развиваща се област с разнообразен обхват от производствени и лечебни подходи, което означава, че конвенционалните неклинични фармакологични и токсикологични проучвания може да не са подходящи. Производителите и здравните власти трябва да взаимодействат от началото на процеса, за да изградят опит посредством нови подходи.
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page