top of page
БОРИМ СЕ С БАКТЕРИАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

С над 1000 лекарства в процес на разработка, антибактериалните антитела биха могли да предотвратят смъртта на 25 000 пациенти в Европа всяка година.
От иновативната фармацевтична индустрия в Европа.

Бактериалните инфекции не спират вредното си действие, ние също не спираме борбата с тях

Ние няма да спрем, докато антибактериалните моноклонални антитела са в състояние да забавят резистентността към антибиотиците и да се борят с бактериалните инфекции.


Бактериални инфекции: Какъв потенциален пробив очакваме?

Антибактериалната резистентност нараства и не се произвеждат достатъчно антибиотици за справяне с проблема. Ако не действаме енергично, ще се върнем към ерата преди антибиотиците. Около 300 милиона души могат да умрат преждевременно от бактериални инфекции през следващите 35 години, ако не се разработят нови антибактериални лечения. Сегашните антибиотици действат срещу широк спектър от болестотворни и полезни бактерии. Антибактериалните моноклонални антитела (mAbs) предлагат по-прицелно лечение. Тази тяхна специфика означава, че те могат да забавят развитието на антибиотична резистентност и да намалят продължителността и токсичността на антибиотичното лечение.


Как това ще помогне на пациентите?

Чрез прицелване в оставените от бактериите следи  и активиране на имунната система на тялото, антибактериалните моноклонални антитела предлагат по-ефективни начини за борба с антибиотичната резистентност. Това би могло да удължи и да спаси живота на пациенти, които са заразени с щамове на бактерии, резистентни към лекарства. Тези антитела могат също така да подобрят качеството на живот на пациента чрез намаляване на токсичността, свързана с високи дози антибиотици.


На колко пациенти може да се помогне?

Всяка година в Европейския съюз, Исландия и Норвегия приблизително 25 000 пациенти умират от сериозна резистентна бактериална инфекция - повечето от тях в болница. Антибактериалните моноклонални антитела имат потенциала да намалят броя на прекараните в болница дни, броя на хоспитализациите и средствата, изразходвани за лечение на следоперационните усложнения. Това означава, че биха могли да се извършват повече животоспасяващи операции, както и че по-малко семейства ще бъдат засегнати от съкрушителната загуба на член от семейството им.

"Антибактериалните моноклонални антитела предлагат нови начини за борба с антибиотичната резистентност и бактериалните инфекции"


Какво е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

Антибактериалната резистентност води до животозастрашаващи инфекции. Разпространението на резистентността означава, че медицински дейности, които приемаме за даденост, като например рутинната хирургия или лечението на злокачествени заболявания, могат да се превърнат във високорискови интервенции


Какво вероятно ще трябва да се промени в предоставянето на здравни услуги?

Новите антибактериални лечения могат да намалят вирулентността (способността на микроорганизмите да причиняват заболяване) на резистентните към много лекарства бактериални инфекции и да спасят живота на много хора. Разработването на антибактериални моноклонални антитела също така би намалило натиска за разработване на нови антибиотици. Производството трябва да бъде стимулирано чрез адаптиране на изискванията за минимален брой пациенти в клиничните изпитвания, за да се вземат предвид трудностите за осигуряване на проучвания, свързани с антибактериална резистентност, сред големи популации от пациенти.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page