top of page
РЕМИЕЛИНИЗИРАЩАТА ТЕРАПИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Броят на пациентите с множествена склероза в Европейския съюз е 750 хиляди. В България броят на случаите е около 7 хиляди. Иновативната терапия с ремиелинизиращи средства би допринесла за облекчаване на натиска върху пациентите и техните близки, като ще осигури подобряване на двигателната активност, паметта, концентрацията, зрението и справяне с умората.
От иновативната фармацевтична индустрия в Европа.

Множествената склероза е хронично заболяване,


при което се наблюдават процеси на демиелинизация – увреда на миелиновата обвивка, покриваща нервните клетки, под действието на имунната система. При нарушаване на целостта на тази обвивка се възпрепятства предаването на нервните импулси между невроните, което значително засяга функциите на нервната система. Заболяването се характеризира с увреждане на нервните клетки в главния и гръбначния мозък. Клиничните изяви включват умора, зрителни нарушения, мускулна слабост, скованост и спазми, както и нарушение на двигателната дейност и болка. Пристъпно-ремитентната множествена склероза е най-честата форма на заболяването и се характеризира с редуващи се периоди на обостряния и ремисии. Тежестта и честотата на обострянията е различна при всеки пациент. Това е водещата причина за инвалидизиране, което не е причинено от травми. По-тежките форми на заболяването се характеризират със значително нарушение в двигателната активност и слепота.


Целта на наличната терапия за множествена склероза е превенция на обострянията, както и забавяне на прогресията на заболяването. Лечението изисква дългосрочно приложение и значителни разходи на публични средства. Освен това то е свързано със зависимост на пациентите към здравни грижи. Лекарствата, променящи хода на заболяването, биха могли да осигурят забавяне на неговата прогресия и понижаване на риска от поява на пристъпи, но не могат да възстановят увреждането на невроните и да осигурят контрол на симптомите. Също така, лечението на пациентите изисква мултидисциплинарен подход и множество социални услуги, сред които транспорт и грижи в домашни условия, които са от важно значение за поддържане на по-добро качество на живот.


Иновативната ремиелинизираща терапия би осигурила възстановяване на миелиновата обвивка на нервните клетки, което ще допринесе за подобряване на зрението, когнитивния капацитет и двигателната активност. Този терапевтичен подход би могъл да осигури възобновяване на миелиновата обвивка на невроните чрез блокиране на инхибиторите на ремиелинизацията. Освен това той би допринесъл за увеличаване на броя на прекурсорите на олигодендроцитите, които след узряване се превръщат в олигодендроцити и имат ключови функции за производството на миелин. Терапията би осигурила елиминиране на натрупаните отпадни продукти от миелиновото увреждане, които възпрепятстват възстановяването на миелиновата обвивка. Целите на ремиелинизиращата терапия са възстановяване на функциите на невроните и образуване на нова миелинова обвивка около техните аксони. Същевременно лечението би осигурило понижаване на невродегенеративните изменения в централната нервна система, което би предоставило възможности за превенция на двигателните затруднения и когнитивните нарушения. С цел постигане на ефективен терапевтичен резултат, усилията са насочени към изработване на комбинирано лечение. Терапевтичният потенциал на ремиелинизиращата терапия е предмет на множество клинични проучвания, от които 90% са във фаза II и III.


Множествена склероза: Какъв потенциален пробив очакваме?

Ремиелинизиращата терапия би осигурила възстановяване на двигателната активност, зрението и когнитивния капацитет на пациентите. Това би предоставило възможности за подобряване на качеството на живот и намаляване на психологическия дискомфорт. Терапията би допринесла за справяне с умората и подобряване на физическия капацитет, което ще осигури ползи както в социален, така и в икономически аспект. По този начин ще се предоставят възможности за понижаване на зависимостта към здравни грижи и подобряване на професионалната ангажираност на пациентите.


Как това ще помогне на пациентите?

Иновативната терапия с ремиелинизиращи средства би допринесла за облекчаване на натиска върху пациентите и техните близки, тъй като ще осигури подобряване на двигателната активност, паметта, концентрацията, зрението и ще даде възможност за справяне с умората. Депресията, тревожността и физическите затруднения са чести усложнения на заболяването, които водят до ограничена пълноценност в изпълнението на ежедневните дейности и професионалните задължения. Множествената склероза е заболяване с високо социално значение, тъй като изисква продължително мултидисциплинарно лечение, което се прилага през целия живот, предизвиква ранна физическа неспособност и загуба на автономност. Този терапевтичен подход би осигурил подобряване на качеството на живот на пациентите и намаляване на зависимостта от здравни грижи. По този начин ще се предоставят ползи както в психологически, така и в социален аспект, тъй като терапията би позволила активно участие в професионалния живот и социалните взаимоотношения.


На колко пациенти може да се помогне?

Броят на пациентите с множествена склероза в Европейския съюз е 750 хиляди. В България броят на случаите е около 7 хиляди. Заболяването се диагностицира най-често между 20 и 30-годишна възраст. Ранното развитие възпрепятства пълноценното участие на пациентите в ежедневните дейности и професионалните ангажименти. Ремиелинизиращата терапия би осигурила забавяне на прогресията на заболяването и възстановяване на функционалния капацитет на пациентите чрез възобновяване на интегритета на миелиновата обвивка, покриваща нервните клетки. Това би подобрило двигателната активност и би осигурило множество ползи както в социален, така и в икономически аспект, тъй като ще позволи на повече пациенти да участват пълноценно в изпълнението на професионалните и ежедневни дейности.


Какво ще е потенциалното въздействие върху здравните системи в Европа?

Приложението на ремиелинизиращата терапия би могло да се осъществи в съчетание с другите налични терапевтични средства, които променят хода на заболяването. По този начин ще се осигури по-висока ефективност на терапията и оптимален контрол на симптомите. Това ще предостави възможности за по-добро разпределение на здравните грижи и публичните средства.


ДИСКЛЕЙМЪР

Описаните по-горе терапии към момента са в процес на разработване и не са достъпни за пациентите в Европа, в това число и България.  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page