top of page
Силвана Лесидренска

Живее с хроничен хепатит В, на дългогодишна антивирусна терапия

За шанса, който ми дава иновацията всеки ден. За шанса да обикалям света и осъществявам мечтите си. За шанса да съм тук и сега.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page