top of page
Димитър Янев

Живее с Болест на Бехтерев от 30 години

Това не ми пречи да се радвам на хобито си – мотоциклетизма.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page