top of page
Джеймз Гуудман

Преживял рак

За шанса да се занимавам с музика, да творя  и да търся новия си път.


Медицината успя да ме отърве от моя рак, като ми позволи да  имам още един шанс в живота. Получих възможността да пътувам, да се  запознавам с хора, да придобия увереност и да променя човека, който бях  така, че да се гордея със себе си.

Имах възможността да предам нататък и да подкрепя другите, да им помогна да подобрят живота си, посредством моето лечение.

Надявам се, че ще могат да избегнат самотата, която причинява ракът.  Надявам се, че ще могат да избегнат болестта, която преживях, и  психическите трудности, които дойдоха в резултат на страха и отчаянието,  причинени от моята диагноза.

Въпросите, които бих искал да повдигна, са свързани с по-голяма  подкрепа на младите хора с рак от други пациенти с тази диагноза. Да им  се дава възможност да общуват повече с други раково болни, за да могат  да разберат това, което преживяват. Също така, да се гарантира, че  нашето здравеопазване е защитено през следващите години и че всички хора  с рак ще получават същото изключително ниво на терапия, каквото получих  аз.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page