top of page
Ангелина Владимирова

В ремисия след лечение на Неходжкинов лимфом

Онкохематологичните заболявания не са наказание. Те са борба, а победата е много удовлетворяваща.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page